9 Lutego 2008r,Sobota 88 rocznica Zaślubin Polski z Bałtykiem dokonanych w Zatoce Puckiej dnia 10.02.1920r przez generała Broni Józefa Hallera. Spotkanie Patriotyczne w Izbie Pamięci generała Jóżefa Hallera, Hallerczyków i Hallerów w Jurczycach. Organizator Towarzystwo Pamięci generała Jóżefa Hallera i Hallerczyków w Jurczycach.

19 Marca 2008r,Środa  Złożenie kwiatów w krypcie Srebrnych Dzwonów na Wawelu.

30 Marca 2008r, Niedziela. Impreza integracyjna Powitanie Wiosny z udziałem Pensjonariuszek DPS w Izdebniku i ucznów Szkoły w Biertowicach

20 Kwietnia 2008r.,Niedziela. Całodniowa impreza integracyjna na terenie Parku Domu Pomocy Społecznej im.św. Brata Alberta w Izdebniku Jazda na koniach za jedną marchewkę dla konia z różnymi atrakcjami, jak strzelanie z karabinka, strzelanie z łuku, chodzenie po moście linowym, rzucanie podkową do żłobu, wożenie na koniach i konkursy na powietrzu.

2 Maja 2008r Piątek Przerzut koni ze wszystkich Szwadronów do KKJK w Krakowie.

3 Maja 2008r,Sobota  Święto Konstytucji 3 maja. Przemarsz  Kawalerii i defilada w Krakowie, oraz Majówka  z Kawalerią dla mieszkańców na Krakowskich Błoniach

11 Maja 2008r Niedziela uczestnictwo w spotkaniu patriotycznym Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militarii w Racławicach

1 Czerwca 2008r.Niedziela Całodniowa impreza integracyjna Dzień Dziecka w Stadninie Burzany w Zarzycach Małych z różnymi atrakcjami.

15 Czerwca 2008r Niedziela  Święto 21 pułku ułanów Nadwiślańskich. Spotkanie na Jasnej Górze pod cudownym obrazem Matki Boskiej

11 Lipca 2008r Piątek Udział w uroczystościach zamachu na Koppego w Krakowie.

19 Lipca 2008r Sobota  Piknik Kawaleryjski w Domu Pomocy Społecznej w Prusach i początek wędrówki.

5 Sierpnia 2008r Wtorek Uroczystości w Krakowie związane z wyjściem I Kompanii Kadrowej.

6 Sierpnia 2008r Środa Uroczystości w Michałowicach związane z wyjściem I Kadrowej

16 Sierpnia  2008r Sobota Uroczystości w Jurczycach  z okazji rocznicy Cudu nad Wisłą.

22 Sierpnia 2008r Piątek Zlot do Jurczyc uczestników X Jubileuszowj Pielgrzymki Konnej

i Zaprzęgów Konnych do Kalwarii Zebrzydowskiej. Spotkanie Patriotyczne w Izbie Pamięci generała Józefa Hallera. Losowanie numerów startowych. Omówienia organizaccyjne.Ognisko.

23 Sierpnia 2008r Sobota X Jubileuszowy Bieg na Orientację na Koniach i Zaprzęgami Konnymi imienia generała Józefa Hallera na trasie architektury drewnianej od Jurczyc do Lanckorony.

Konkurencje Bieg indywidualny, Bieg Patrolami dwukonnymi, Bieg Zastępami wielokonnymi, Bieg Zaprzęgami Konnymi..Wyjście po badaniach weterynaryjnych koni

co 7 minut. Czas 5 godzin marszu, plus możliwość odpoczynku do 1 godziny na punktach kontroli przejścia. Do odszukania 25 obiektów zaznaczonych na mapie w dowolej kolejności

i dowolną drogą. Każdy obiekt odnaleziony jest odpowiednio punktowany w zależności od odległości i trudności z dotarciem. Za przekroczenie limitu czasu punkty karne. Zwycięzcą zostaje zawodnik posiadajcy najwięcej punktów  i konia nie zmęczonego na mecie.

Nocleg w Lanckoronie. Ognisko, Biesiada ułańska.

24 Sierpnia 2008r. Niedziela X Jubileuszowa Pielgrzymka Konna i Zaprzęgów Konnych

do Kalwarii Zebrzydowskiej dla uczczenia Żołnierzy Polskich Bohaterów Września 1939 roku. Pielgrzymka wyrusza z Lanckorony i maszeruje trasą kalwaryjskich kaplic do Klasztoru Ojców Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. W pobliży Klasztoru pod Kaplicą odprawiona zostanie Msza Święta polowa dedykowana Bohaterom Września 1939r,

z błogosławieństwem dla Koni i Ludzi biorących udział w Pielgrzymce. Po Mszy Świętej polowej paradny przemarsz ulicami Kalwarii Zebrzydowskiej z uroczystym zakończeniem

na stadionie sportowym MKS Kalwarianka. Po zakończeniu jedzenie i oglądanie wystawy tematycznej w Centrum Kultury w Kalwarii Zebrzydowskiej.

29 Sierpnia 2008r Sobota i 30 Sierpnia 2008r Niedziela udział w uroczystościach patriotycznych na polu bitwy Wołyńskiej Brygady Kawalerii  w 1939r, pod Mokrą,

koło Częstochowy.

6 Września 2008r Sobota Zawody konne i Bieg terenowy Militarii, Wielka Wronowiecka w Andrychowie. Organizator I szwadron MK21puN, Major Fryderk Walaszek.

14 Września 2008r Niedziela Udział w uroczystościach partyzanckich na Suchej Polanie koło Myślenic.

20 Września 2008r Sobota  Uczestnictwo z końmi w Diu Sportu w DPS w Izdebniku

12 Pażdziernik 2008r Niedziela udział we Mszy Papieskiej na Groniu pod Leskowcem

10 Listopada 2008r Poniedziałek  Przerzut koni ze szwadronów do Krakowa, do KKJK

11 Listopada 2008r Wtorek Święto Niepodległości. Przemarsz  uroczysty kawalerii i defilada w Krakowie, Czernichowie i Andrychowie.

29 Listopada 2008r.Sobota Udział na placu Matejki, w Krakowie w uroczystościach rocznicy Powstania Listopadowego.

4 Grudnia 2008r  czwartek do 18 Grudnia 2008r Czwartek Akcja Mikołaj na Koniu, Odwiedziny w 3 Domach Pomocy Społecznej w 3 Przedszkolach, 3 Szkołach i w domach kilkuset dzieci w rejonie Kalwarii Zebrzydowskiej.

Przez cały rok wożenie dzieci i osób niepełnosprawnych na koniach, szkolenia jeżdzieckie i proobronne, wędrówki konne i patrole konne ochrony przyrody. Co miesięczna dostawa do 94 osób potrzebujących, do ich domów żywności z nadwyżek Unii Europejskiej.
Kontakt z Kombatantami i Muzeami czynu zbrojnego. Reagowanie na bieżące potrzeby społeczeństw lokalnych na terenie pobytu naszych Szwadronów.

Prosimy o uwagi i nawiązanie możliwości wspólnych działań.   Z wyrazami szacunku!

Prezes Zarządu Marek Eustachiusz Kiersztyn

Przewodniczący Rady Zbigniew Strzeżywój Burzyński