10.o2.o7. sobota spotkanie patriotyczne w Jurczycach - 87 rocznica Zaślubin gen. J. Hallera z Bałtykiem (10.2.1920r) .

22.o2.07. czwartek Spotkanie w Urzędzie Miasta Krakowa z okazji święta Muzeum Armii Krajowej

22.o2 i 23.o2.07, czwartek-piątek. Spotkanie w Lanckoronie z przedstawicielami Gmin z rejonu Bitwy pod Mokrą w sprawie uzgodnień inscenizacji Bitwy pod Mokrą.

2 Marca 2007 piątek - uczestniczenie w nadaniu odznaczenia dla 13 Szczepu ZHP Swarożyc w Krakowie z Prezydentem Krakowa.

9 Marca 2007r- poniedziałek. Złożenie kwiatów w Krypcie na Wawelu z okazji imienin Józefa Piłsudskiego.

31 marca 2007 sobota Zgrupowanie Szwadronów MK21puN w Andrychowie. Przygotowywanie się do wystąpień kawaleryjskich w dniu 3 Maja. Ćwiczenie musztry, szyków, przegląd koni, wyposażenia i mundurów.

15 o4.o7. niedziela - "Jazda na koniu dla Dzieci za jedną marchewkę dla konia" w Domu Pomocy Społecznej w Izdebniku.
Współorganizatorzy: Szczep ZHR "Zielona 3" z Krakowa, Zespół Alpinistów z Krakowa, Polski Związek Łuczników z Krakowa i inni. Impreza całkowicie darmowa. W programie wożenie dzieci na koniach, kucykach, strzelanie z łuku, przechodzenie po moście linowym, rzucanie podkową do żłobu, poczęstunek ciastkami i herbatą, grochówka. Konkursy rysunkowe i sprawnościowe.
Impreza otwiera sezon jeździecki.

3.o5.o7. czwartek - Święto Konstytucji 3-Maja - Spotkanie z Kombatantami.
Uroczysty przemarsz w Krakowie na koniach, w mundurach 21pun ze sztandarem, 21 przedstawicieli szwadronów MK21puN, z udziałem ostatnich żyjących Kombatantów 21puN na bryczkach. Majówka z Kawalerią na krakowskich Błoniach - wożenie dzieci
na koniach, pokaz musztry paradnej kawalerii z lancami. Równocześnie szwadrony MK21pun występują w swoich miejscowościach..

8.o5.2007r wtorek - spotkanie z Kombatantami z okazji zakończenia II Wojny Światowej.

12 Maja 2007r-sobota-spotkanie w Racławicach z Kawalerami Orderu Wojennego Virtuti Militari.

3.o6.o7. niedziela - Dzień Dziecka w Ośrodku Turystyki Konnej "Burzany"
w Zarzycach Małych. Współorganizatorzy: Szczep ZHR "Zielona 3" z Krakowa, 13 Szczep ZHP "Swarożyc" z Krakowa Podgórza, Zespół Alpinistów z Krakowa, Polski Związek Łuczników z Krakowa i inni. Impreza całkowicie darmowa. W programie wożenie dzieci
na koniach, kucykach, bryczkami, gazikami, strzelanie z łuku, przechodzenie po moście linowym, rzucanie podkową do żłobu, poczęstunek ciastkami i herbatą, ognisko z pieczeniem kiełbasek. Konkursy rysunkowe i sprawnościowe.

16 Czerwca 2007r sobota - Msza święta pod Cudownym Obrazem Matki Boskiej
na Jasnej Górze z okazji święta 21 pułku ułanów Nadwiślańskim.

7 Lipca 2007r-sobota Udział II Szwadronu MK21puN Biertowice w Dniach Sułkowic.

5.o8.07. - niedziela wymarsz na koniach z Oleandrów w rocznicę wymarszu I Kadrowej.
Uroczysty przemarsz przez Kraków na koniach w mundurach 21 pułku ułanów Nadwiślańskich 21 przedstawicieli szwadronów MK21puN z udziałem ostatnich żyjących Kombatantów 21puN. Wożenie dzieci na koniach,
pokaz paradnej musztry kawalerii z lancami.

6.08.2007r - poniedziałek udział sekcji kawalerii MK21puN ze sztandarem w uroczystościach pod pomnikiem w Michałowicach. Przemarsz z Kadrówką do Słomnik i udział we mszy świętej..

12.08.2007r- niedziela powitanie w Kielcach przemarszu I Kadrowej. Oddział MK21puN Częstochowa.

13.08.2007r. poniedziałek - rocznica urodzin generała broni Józefa Hallera.
do 15.08.07r środa Dni Hallerowskie w gminie Skawina. 87 rocznica zwycięskiej bitwy w roku 1920tym.

24-25-26.o8.o7. piątek-sobota IX Międzynarodowy Bieg na Orientację w Terenie na Koniach imienia generała broni Józefa Hallera.

24.o8.o7.-Piątek - spotkanie zawodników w Jurczycach w Domu Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków. Ognisko poświęcone Pamięci Generała Józefa Hallera i jego Błękitnej Armii.

25.o8.o7.-Sobota - Zawodnicy wyruszają z pod "Hallerówki" - Dworu Rodziny Hallerów, w odstępach kilkuminutowych z otrzymanymi mapami z zaznaczonymi 25 - 30 Obiektami do odnalezienia w terenie.
Konkurencje: Indywidualny Bieg na Orientację w Terenie na Koniach imienia Generała Józefa Hallera o nagrodę główną - Miecz Strzeżywoja i Puchar przechodni Marszałka Województwa Małopolskiego. Bieg na Orientację Dwuosobowymi Patrolami Konnymi
o Buńczuk przechodni i Puchar Burmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej. Bieg na Orientację Zespołami Wieloosobowymi na Koniach . Bieg na Orientację Zaprzęgami Konnymi.
Bieg zostanie zakończony w Lanckoronie. Wieczorem ognisko i biesiada ułańska.

Z sobotnim Biegiem na Orientację integralnie jest związana niedzielna Pielgrzymka
( 26 sierpień )
IX Międzynarodowa Pielgrzymka Konna i Zaprzęgów Konnych dla uczczenia Pamięci Bohaterów Września 1939 roku szlakiem Dróżek Kalwaryjskich Kaplic zapisanych
do rejestru dorobku ludzkości UNESCO z Lanckorony do Klasztoru Ojców Bernardynów
w Kalwarii Zebrzydowskiej. Msza Święta, polowa z Błogosławieństwem dla Koni i Ludzi. Defilada konna przez miasto i uroczyste zakończenie w centrum. Współorganizatorzy: Towarzystwo Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków w Jurczycach, Urząd Gminy
i Ośrodek Kultury w Lanckoronie, Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej, Klasztor Ojców Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej, Szczep ZHR "Zielona 3" z Krakowa,
13 Szczep ZHP "Swarożyc" z Krakowa-Podgórza i inni. Zaproszenie Kombatantów II WŚ.
O Patronaty wystąpiliśmy do Wojewody Małopolskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego, Dowódcy II Korpusu Zmech. WP, Klasztoru Ojców Bernardynów
w Kalwarii Zebrzydowskiej, Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Krakowie, TVP Kraków, Burmistrza Kalwarii Z., Polskiego Radia Kraków i Innych.

1 Września 2007r. sobota uczestnictwo w uroczystościach pod Mokrą koło Częstochowy
z okazji 68 rocznicy bitwy, w której polskie formacje kawaleryjskie Wołyńskiej Brygady Kawalerii, w tym 21puN, zatrzymały niemieckie formacje pancerne jadące na Warszawę.

1 Września 2007r, sobota Bieg Terenowy Militari Wielka Wronowiecka w Andrychowie, Wronowcu. Organizator I Szwadron MK21puN w Andrychowie.
Bieg terenowy, konkurs potęgi skoku, konkurs cięcia szablą i pokazy kaskaderskie

8 Września o7. sobota udział jednej sekcji ze sztandarem w uroczystościach pod kopcem generała Jana Henryka Dąbrowskiego w Pierzchowie.

13 Pażdziernik 2007r-sobota zgrupowanie szwadronów kawalerii MK21puN w Andrychowie-Wronowcu i przygotowania do wystąpienia 11 Listopada 2007 w Krakowie.

14 Pażdziernik 2007-Niedziela udział na koniach w Mszy świętej na Groniu,
pod Leskowcem w związku z rocznicą pontyfikatu Jana Pawła II

11 Listopad 2007r. - niedziela - Święto Niepodległości - Przemarsz Konny przez Kraków i defilada MK21puN, w składzie 21 przedstawicieli szwadronów MK21puN z żyjącymi Kombatantami 21puN. Spotkanie z Kombatantami.
Wystąpienia patriotyczne na koniach również w Andrychowie i Czernichowie.

3 - 10 Grudzień 2007r, - AKCJA "MIKOŁAJ na KONIU" jak co roku Mikołaj na Koniu odwiedzi ponad 350 Dzieci z Rodzin wielodzietnych w wioskach wokół Kalwarii Zebrzydowskiej i obdaruje je paczkami uzyskanymi
od sponsorów. Tradycyjnie Mikołaj na Koniu odwiedzi Pensjonariuszki z Domu Pomocy Społecznej im. Brata Alberta w Izdebniku i Pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Konwencje - prowadzonym przez Ojców Bonifratrów w Zebrzydowicach, oraz Dom Pomocy Społecznej dla dziewcząt w Prusach prowadzony przez Zakonnice Córy Serca Jezusowego. Przedszkole w Jastrzębi i Szkołę Podstawową w Podolanach i Szkołę Podstawową w Wadowicach.

Przez cały rok będziemy tak jak dotychczas dostarczali żywność pozyskaną od Wspólnoty Europejskiej dla 94 dzieci w ubogich, wiejskich rodzinach wielodzietnych i dla Domów Pomocy Społecznej w Izdebniku i w Prusach.

Przez cały rok 2007 - jazdy konne, rajdy, kursy, szkolenia z zakresu obronności
i orientacji w terenie.
Rozwijanie kultury fizycznej, kultury szeroko pojętej, pokazywanie zwłaszcza Dzieciom wzorów zdrowego spędzania wolnego czasu, praktyczne lekcje historii i patriotyzmu, oraz poszanowania przyrody. Dalsze rozwijanie aktywności Społeczności lokalnych wokół pozytywnych zadań przez nas realizowanych. Praca dla innych, w tym zwłaszcza Dzieci. Rozwijanie bezinteresownej pracy społecznej członków Klubu. Tradycyjnie uczestniczenie
w życiu trzech Domów Pomocy Społecznej i regularne prowadzenie tam zajęć z końmi. Stały kontakt i spotkania z byłymi Żołnierzami 21 pun i ich Rodzinami. Stała współpraca
z Muzeum generała Józefa Hallera i Hallerczyków w Jurczycach i wspólne organizowanie spotkań patriotycznych z ludnością i młodzieżą w Muzeum, oraz organizowanie zlotów ułanów z całej Polski. Współpraca ze Środowiskiem 27 Wołyńskiej Dywizji AK, Muzeum AK w Krakowie i Wojewódzkim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
w Krakowie.


Prezes Marek Eustachiusz Kiersztyn
Przewodniczący Rady Zbigniew Strzeżywój Burzyński
17 Styczeń 2007r.