XVIII PIELGRZYMKA KONNA i ZAPRZĘGÓW KONNYCH do KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ dla UCZCZENIA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY POLSKICH BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939r. w niedzielę 14 Sierpnia 2016r.

PATRONAT:
Klasztor Ojców Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej
Koło byłych Żołnierzy, Ich Rodzin i Przyjaciół 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich
Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej AUGUSTYN ORMANTY
Wójt Lanckorony TADEUSZ ŁOPATA

ORGANIZATORZY:
Małopolski Klub Rekreacji i Turystyki Konnej
imienia 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich
Towarzystwo Pamięci generała Józefa Hallera, Hallerów i Hallerczyków w Jurczycach
Małopolski Urząd Marszałkowski w Krakowie
Urząd Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej


ORGANIZATOR ODPOWIEDZIALNY:
Zbigniew Strzeżywój Burzyński telefon 510 14 14 21

14 Sierpnia 2016r. Niedziela:
Pielgrzymka Konna i Zaprzęgów Konnych zbiera się w LANCKORONIE o godzinie 8,oo i wyrusza o godzinie 8,3o trasą przez Pieczarówkę do Grobku Matki Bożej w Brodach.
Zbiórka dla przybywających z innych kierunków o godzinie 9,oo pod GROBKIEM MATKI BOŻEJ w Kalwarii Zebrzydowskiej - BRODACH.
O godzinie 9,3o Pielgrzymka prowadzona przez Zbigniewa Strzeżywoja Burzyńskiego na koniu wyrusza trasą KALWARYJSKICH KAPLIC do Klasztoru Ojców Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej.
O godzinie 12,oo w pobliżu Klasztoru pod Kaplicą (S.IV) Wniebowzięcia Matki Bożej odbędzie się Msza Święta polowa z Błogosławięństwem dla Koni i Ludzi.
Po Mszy przemarsz paradny przez Kalwarię Zebrzydowską i uroczyste zakończenie na Stadionie Sportowych Klubu „Kalwarianka”. Zakończenie przewidziane na godzinę 16,oo.
Udział w Pielgrzymce wolny bez jakichkolwiek opłat.
Obowiązuje podporządkowanie zasadom bezpieczeństwa i wskazaniom Organizatorów.

Z PIELGRZYMKĄ KONNĄ jest związany: XVIII KONNY BIEG NA ORIENTACJĘ w TERENIE imienia generała broni JÓZEFA HALLERA;
12 Sierpnia 2016r. Piątek; Zlot Uczestników i Koni w Jurczycach od godziny 17,oo Spotkanie Patriotyczne i o godzinie 20,oo omówienie regulaminu BIEGU, ustalenie numerów startowych.
13 Sierpnia 2016r. Sobota, BIEG na ORIENTACJĘ w TERENIE w konkurencjach:
Bieg Indywidualny na Koniu
Bieg Patrolem Dwukonnym
Bieg Zastępem Wielokonnym
Bieg Zaprzęgiem Jednokonnym i Dwukonnym
Po badaniach weterynaryjnych koni Zawodnicy wyruszają na trasę co 10 minut.
Otrzymują mapę na której jest zaznaczone 17 Obiektów do odnalezienie w terenie po dowolnej trasie i w dowolnej kolejności w ciągu 5 godzin.
Każdy z odnalezionych Obiektów jest odpowiednio punktowany w zależności od odległości i trudności z odnalezieniem. Ognisko, Nocleg.
Suma zebranych punktów wyłania Zwycięzców. Obowiązuje regulamin Biegu.
Wyżywienie i zakwaterowanie w warunkach polowych dla Koni i Ludzi darmowo.
Jeżeli Zawodnik posiada ubezpieczenie to nie ma jakichkolwiek opłat.
W przypadku braku ubezpieczenia jest opłata 30 złotych od konia.

Konny Bieg na Orientację nie jest dofinansowywany.