Zapraszamy w charakterze Zawodników, Widzów i Współorganizatorów. Cel wydarzenia lub przedsięwzięcia oraz jego opis XIV Międzynarodowy Konny Bieg na Orientację w Terenie imienia generała broni Józefa Hallera oraz XIV Międzynarodowa Pielgrzymka Konna i Zaprzęgów Konnych do Kalwarii Zebrzydowskiej dla uczczenia Pamięci Żołnierzy Polskich – Bohaterów września 1939r. w 73 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej jest znaną i oczekiwaną imprezą w Polsce i na Świecie.
Pielgrzymka na koniach i na zaprzęgach konnych wyrusza dnia 26 Sierpnia 2012r, w niedzielę o godzinie 8,oo rano z Rynku w Lanckoronie i trasą poprzez Pieczarówkę dociera do Grobka Matki Boskiej w Brodach. Tam dołączają następni uczestnicy z innych kierunków. Formuje się Pielgrzymka Konna. Prowadzi na koniu Zbigniew Strzeżywój Burzyński, następnie jedzie bryczka z Ojcem Bernardynem i bryczki z Pocztami Sztandarowymi, z Kombatantami, Patronami i Honorowymi Gośćmi.
Pierwszy jedzie poczet ze Sztandarem Towarzystwa Pamięci Generała Józefa Hallera. Potem na koniach w szyku zwartym maszerują umundurowane szwadrony kawalerii, jezdni na koniach i zaprzęgi konne.
Było w roku poprzednim 120 koni pod siodłami i około 85 zaprzęgów. Pielgrzymka wyruszy o godzinie 9 minut 30 z pod Grobku Matki Boskiej i trasą kalwaryjskich kaplic zapisanych w rejestrze dorobku ludzkości UNESCO dotrze w południe w pobliże Klasztoru Ojców Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. Na trasie pod Kaplicami Pielgrzymka zatrzymuje się i uczestnicy modlą się w intencji Żołnierzy Polskich - Bohaterów Września 1939 roku oraz o zdrowie dla swoich Rodzin, własne i zdrowie Przyjaciół mniejszych - Koni.
Potem pod kaplicą IV Wniebowzięcia Matki Boskiej, w pobliżu Klasztoru odbędzie się Msza Święta, polowa w podobnej intencji jak modlitwy na trasie. Po mszy będzie paradny przemarsz przez Kalwarię Zebrzydowską i uroczyste zakończenie na stadionie sportowym, w centrum miasta. Na stadionie sportowym będą wręczane nagrody i wyróżnienia dla najlepszych zawodników sobotniego XIV Konnego Biegu na Orientację w Terenie im. Generała Broni Józefa Hallera. Nagrody będzie wręczał organizator Zbigniew Strzeżywój Burzyński wraz z Patronami.
Po wręczeniu wyróżnień obędzie się w galopie defilada wyróżnionych na bieżni stadionu, dobre jedzenie i oglądanie wystawy fotograficznej i prezentacji filmowych w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej. Uczestnictwo w Pielgrzymce Konno, Zaprzęgiem, na rowerze, czy pieszo nie wiąże się z jakimikolwiek kosztami, jak również nie musi być zgłaszane wcześniej. Natomiast każdy włączający się do Pielgrzymki uczestnik musi się podporządkować poleceniom organizatorów i faktem włączenia się do Pielgrzymki stwierdza, że znane są mu zasady i regulaminy Pielgrzymki. Pomimo trzynastoletniej tradycji udało się uniknąć do tej pory wypadków i tak musi pozostać.

Z niedzielną Pielgrzymką Konną jest integralnie związana nietypowa, nigdzie w Europie nie spotykana impreza sobotnia: XIV Konny Bieg na Orientację w Terenie imienia generała broni Józefa Hallera na dwóch terenach : od Jawornika koło Myślenic do rejonu Lanckorony i od Jurczyc koło Skawiny do rejonu Lanckorony na trasie 5cio godzinnej dla amatorów Bieg odbywa się w następujących konkurencjach: INDYWIDUALNY BIEG KONNY na ORIENTACJĘ w TERENIE o siodło Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy i o Miecz Strzeżywoja Następną konkurencją jest Bieg Patrolami dwukonnymi o Buńczuk Burmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej i Puchar Starosty Powiatu Myślenickiego.
Pozostałe konkurencje to Bieg Zastępami wielokonnymi o Puchar Rady Sołeckiej w Jaworniku i Zaprzęgami konnymi o nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.
Zawodnicy zgłaszają swój udział w Biegu telefonicznie, pisemnie, ustnie, lub pocztą internetową.

Dnia 24 sierpnia 2012r., w piątek zawodnicy spotkają się: a) zawodnicy 1 trasy w Jaworniku koło Myślenic w obiektach VI Szwadronu MK21PUN. Tam będą zakwaterowani ludzie i konie. Tam odbędzie się na zaproszenie Burmistrza Myślenic spotkanie z Kombatantami Ziemi Myślenickiej i Myślenic, i wspólna wieczornica lub ognisko patriotyczne.
b) zawodnicy 2 trasy spotykają się w Izbie Pamięci Generała Józefa Hallera w Jurczycach. Tam odbędzie się spotkanie patriotyczne, odprawa przed Biegiem na Orientację, losowanie kolejności startowej, nakarmienie z kuchni polowej ludzi i siano, i owies dla koni oraz zakwaterowanie w warunkach polowych, na noc koni i ludzi.

Rano dnia 25 sierpnia 2012r., w sobotę w obu miejscach startowych od godziny 6tej odbywają się w ustalonej kolejności badania weterynaryjne koni.
Od godziny 8-mej, w odstępach kilkuminutowych będą wypuszczani zawodnicy. Zawodnik otrzymuje mapę z zaznaczonymi 20 obiektami na trasie architektury drewnianej. Obiekty należy odszukać w ciągu wyznaczonego czasu 5 godzin w obojętnej kolejności i po dowolnej trasie.
Każdy odnaleziony obiekt jest punktowany w zależności od odległości i trudności z dotarciem.
Obowiązkowo każdy zawodnik musi zaliczyć start, metę i punkt przekroczenia drogi krajowej pod opieką służb zabezpieczenia.
Zawodnik na trasie może wziąć 2 krotnie półgodzinną przerwę na odpoczynek po wcześniejszym zgłoszeniu na terenie obiektu kontroli przejścia. Zachowania na Biegu reguluje Regulamin Biegu. Bieg kończy się w rejonie Lanckorony.
Na zakończenie dnia odbędzie się Ognisko Ułańskie.
Konie i ludzie otrzymują darmowo zakwaterowanie w warunkach polowych i wyżywienie.

Zapraszamy do Biegu w charakterze Zawodnika, Gościa, Obserwatora, lub Sędziego kontroli przejścia za pomocą propagandy szeptanej, prasy, radia, TVP i Internetu..

Mile jest widziana pomoc organizacyjna i logistyczna.

W czasie Imprezy nie występują jakiekolwiek elementy komercyjne. Wszyscy działamy czysto społecznie, bez apanaży.
Biorąc pod uwagę trzynaście lat poprzednich przewidujemy obecność do 125 koni pod siodłami, do 80 bryczek dwukonnych, ponad 600 uczestników, 150 organizatorów i ponad 3000 widzów.

Cele trzydniowej imprezy są zgodne z przedmiotem działalności statutowej MK21PUN, a mianowicie;
1. Promocja wartości Historii Narodowej
2. Walka o zachowanie Tożsamości Narodowej
3. Wychowywanie w oparciu o Historię Narodu, Chwałę Oręża Polskiego i Pamięć o Męczeństwie Naszego Narodu.
4. Rozwój Kultury Fizycznej i Turystyki.
5. Rozwój zorganizowania i przygotowania obronnego społeczeństwa
6. Zachowanie dla potomnych barwy i tradycji 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich
7. Miłe i zdrowe formy spędzania wolnego czasu, wypoczynek, rekreacja i turystyka.
8. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowych form spędzania wolnego czasu.
9. Opieka nad Kombatantami 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich.

Termin i miejsce wydarzenia, lub przedsięwzięcia 24 sierpnia 2012r., w piątek zloty ułanów i zaprzęgów w Jaworniku i Jurczycach. spotkania patriotyczne z Kombatantami.
25 sierpnia 2012r., w sobotę Konny Bieg na Orientację w Terenie: na trasie 1 od Jawornika do Lanckorony i na trasie 2 od Jurczyc do rejonu Lanckorony na terenie Szlaku Architektury Drewnianej i terenie działań Konfederatów Barskich.
26 sierpnia 2012r., w niedzielę Pielgrzymka konna i Zaprzęgów Konnych szlakiem kalwaryjskich kaplic zapisanych w rejestrze dorobku ludzkości UNESCO i uroczyste zakończenie w centrum Kalwarii Zebrzydowskiej.

Szczegółowy program imprezy w formie załącznika Informacja o organizatorze, oraz osobach nim zarządzających;

Małopolski Klub Rekreacji i Turystyki Konnej imienia 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich jest organizatorem całorocznego działania wychowawczego skierowanego do młodzieży wiejskiej i skupianych wokół Klubu społeczności wiejskich. W ramach Klubu działa Małopolska Kawaleria w barwach 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich występująca na koniach, w mundurach 21PUN we wszystkich ważniejszych zdarzeniach patriotycznych w Polsce. Przy Klubie działa aktywnie Koło byłych Żołnierzy, ich Rodzin i Przyjaciół 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich, a Kombatanci 21PUN są przywożeni pod opieką z całej Polski i uczestniczą we wszystkich ważniejszych wystąpieniach i imprezach Klubu.
Od trzynastu lat Klub jest organizatorem lub współorganizatorem następujących imprez O zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i lokalnym, na których są setki i tysiące ludzi i kilkaset koni:
a. SPOTKANIA PATRIOTYCZNE w IZBIE PAMIĘCI GENERAŁA JÓZEFA HALLERA w JURCZYCACH w lutym i sierpniu każdego roku,
b. MIĘDZYNARODOWY BIEG na ORIENTACJĘ w TERENIE na KONIACH i ZAPRZĘGAMI KONNYMI imienia generała broni Józefa Hallera w sierpniu każdego roku, MIĘDZYNARODOWA PIELGRZYMKA KONNA i ZAPRZĘGÓW KONNYCH do KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ dla UCZCZENIA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY POLSKICH – BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939r. w sierpniu każdego roku, Trzydniowa Lekcja Historii na Polu Bitwy pod Mokrą z udziałem Kombatantów i MAŁOPOLSKIEJ KAWALERII w BARWACH 21 PUŁKU UŁANÓW NADWIŚLAŃSKICH pod koniec sierpnia każdego roku,
c. Udział na koniach w mundurach 21pun w Krakowie, Częstochowie, Lublinie, Poznaniu, Andrychowie, Myślenicach, Czernichowie, Brzesku, Kielcach, Michałowicach i Racławicach z okazji 3Maja, 8Maja, 5 i sierpnia, 15 sierpnia 31 października i 11 listopada, 29 listopada i innych terminach każdego roku.
d. Stała opieka nad ostatnimi żyjącymi Kombatantami 21PUN i kontakt z Rodzinami tych co odeszli.

Klub liczy 365 osób i ogromną ilość ( ponad 700 osób ) oczekujących kandydatów.
Klub jest autentyczną działającą organizacją na terenie wiosek Polski południowej.
Prowadzący naszego Klubu są Liderami Społeczności lokalnych, które są wciągnięte do wszystkich akcji i imprez organizowanych przez Klub jako odpowiedzialni współorganizatorzy. Poprzez wspólne działania organizacyjne nasze społeczności lokalne są przygotowane do ewentualnych aktywnych wspólnych działań w przypadku klęsk żywiołowych i ewentualnych zagrożeń terrorystycznych itd.
W Klubie są osoby w różnym wieku i różnych profesji. Są profesorowie wyższych uczelni -2 osoby, nauczyciele, inżynierowie, oficerowie wojska polskiego w stanie czynnym i na emeryturze, rolnicy, robotnicy, urzędnicy, gospodynie wiejskie, studenci i dużo młodzieży.
Niewątpliwym sukcesem wychowawczym jest udział w życiu Klubu Kombatantów 21PUN. Dla Kombatantów uczestniczenie w życiu Klubu jest obecnie sensem życia, a dla członków Klubu obecność Kombatantów to żywy bezpośredni przekaz historii i kultury.

Klub posiada zżytą w trzynastoletnim działaniu i sprawdzoną Kadrę organizującą imprezy międzynarodowe, ogólnopolskie i lokalne.

Prezesem Klubu jest Marek Eustachiusz Kiersztyn założyciel pierwszej w Polsce po październiku 1956 roku Formacji Kawaleryjskiej - 44 Konnej Drużyny Harcerzy im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Krakowie i następnie organizator Konnych Drużyn Harcerskich w całej Polsce. Kawaler Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, Złotego Krzyża Zasługi, Złotej Odznaki Zasłużonego Instruktora Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, i innych. Harcmistrz, z zawodu geofizyk.

Zastępca Prezesa Krzysztof Roman Burzyński, informatyk, były komendant Szczepu ZHR „Zielona 3” w Krakowie, jednej z najstarszych drużyn w Polsce, podharcmistrz, posiada Brązowy Krzyż Zasługi, Honoris Gratia, Pro Memoria, Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

Zbigniew Strzeżywój Burzyński, Harcmistrz, długoletni Komendant sławnej Czarnej Trzynastki Krakowskiej ZHP,1957-1974), Komendant Grupy Konnej Czarnej Trzynastki Krakowskiej ZHP im. Zawiszy Czarnego - drugiej w kolejności w Polsce po październiku 1956 r Formacji Konnej (1959-1974), założyciel w roku 1974 13 Szczepu ZHP „Swarożyc” Kraków-Podgórze – jednego z najlepszych Szczepów ZHP w Polsce. Z zawodu inżynier mechanik odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Pro Memoria, Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Krzyżem Zasługi dla ZHP, Honoris Gratia i Orderem Uśmiechu. Były zawodnik Judo, były pilot szybowcowy, były skoczek spadochronowy, były taternik, były grotołaz i były żeglarz oceaniczny. W roku 1999 założył Małopolski Klub Rekreacji i Turystyki Konnej imienia 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich, Organizację Pożytku Publicznego w Krakowie i pełni funkcję Przewodniczącego Rady Klubu i Sądu Koleżeńskiego.
Pełni również funkcję Komendanta Małopolskiej Kawalerii w barwach 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich.

Zastępca Komendanta do spraw wyszkolenia Leszek Frań jest emerytowanym oficerem 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej Wojska Polskiego, posiada kilka odznaczeń wojskowych i za służbę na misjach zagranicznych, oaz Srebrny Krzyż Zasługi. Zastępcą Prezesa do spraw pedagogicznych jest wykładowca uniwersytecki Hanna Baścik-Danisz Harcmistrz, odznaczona Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

Dowódcą I szwadronu MK21PUN w Andrychowie jest Fryderyk Walaszek zasłużony dla pożarnictwa w Polsce i posiada Brązowy Krzyż Zasługi, Pro Memoria, Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Odznakę 21 PUN, kilka odznaczeń pożarniczych. Jego Zastępca Alfred Gibas, przedsiębiorca, posiada Brązowy Krzyż Zasługi, Pro Memoria, Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Odznakę 21PUN.

Dowódcą II szwadronu MK21PUN w Biertowicach jest Andrzej Rusek, przedsiębiorca odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi i Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

Dowódcą III szwadronu MK21PUN w Czernichowie jest Aleksandra Boroń – oficer Wojska Polskiego w służbie czynnej w Gliwicach, Odznaczona Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Pro Memoria i Odznaką 21PUN.
Zastępcą jest jej siostra Elżbieta Boroń - mgr inż. Odznaczona Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej i Medalem Pro Memoria.

Dowódcą IV szwadronu MK21PUN w Sułkowicach jest Józef Brzazgacz, przedsiębiorca odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej i Medalem Pro Memoria, Odznaką 21PUN, Złotą odznaką za zasługi dla MK21PUN.
Zastępcą Dowódcy jest Bolesław Zaremba emerytowany nauczyciel odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej i Medalem Pro Memoria.

Dowódcą V szwadronu MK21PUN w Brzesku jest Jerzy Wyczesany – rolnik, odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. Odznaką 21PUN i Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.
Jego zastępcą jest córka Maria Wyczesany student weterynarii, ratownik medyczny, odznaczona medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

Dowódcą VI szwadronu MK21PUN w Jaworniku jest Mariusz Pustuła, oficer pożarnictwa, instruktor narciarski, Ratownik medyczny, odznaczony Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej i Medalem Pro Memoria.
Zastępcą dowódcy jest Adam Sołtys, stolarz odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Medalem Pro Memoria i Odznaką 21PUN.

Dowódcą VII szwadronu w Rzozowie jest Agata Data, a zastępcą Jarosław Krzywoń.

Dowódcą VIII Szwadronu w Chrzanowie jest Ryszard Sobieraj ordynator Szpitala w Chrzanowie.

Dowódcą Szwadronu Sztabowego MK21PUN w Kalwarii Zebrzydowskiej jest Renata Pospischil, urzędnik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej i Medalem Pro Memoria.
Zastępcą jest Stanisława Van Selow odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi.

Dowódcą Oddziału Kadrowego MK21PUN w Częstochowie jest Jerzy Stawiarz, handlowiec odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Medalem Pro Memoria, Odznaką 21PUN, Złotą odznaką za zasługi dla MK21PUN, Brązowym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju.
Zastępcą jest Cezary Kowalski, bankowiec, odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Medalem Pro Memoria, Odznaką 21PUN, Złotą odznaką za zasługi dla MK21PUN.

Dowódcą Oddziału Hallerczyków w Jurczycach jest Leszek Krupnik mgr inż. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi i Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej,

Szefem Służby technicznej i zabezpieczenia kowalskiego jest Zbigniew Wierciak z Brodów odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Medalem Pro Memoria, Odznaką 21PUN, Złotą odznaką za zasługi dla MK21pun.

Szefem transportu jest Dariusz Słapczyński odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, a zastępcą jest Stefan Krzeszowski odznaczony medalem Honoris Gratia.

Szefem Służby Sanitarnej jest Józefa Radoń z Izdebnika z zawodu pielęgniarka, odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Medalem Pro Memoria, Odznaką 21PUN.

Szefem Zespołu Medycznych Ratowników Drogowych jest Izabela Zabajewska z Krakowa odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi i Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

Szefem Służby Medycznej jest dr medycyny pracy i medycyny sportowej Janusz Zarzecki z Sułkowic.

Szefem Służby Weterynaryjnej jest Marian Obst lekarz weterynarii z Sułkowic, odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Medalem Pro Memoria, Odznaką 21PUN i Honoris Gratia.
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej jest informatyk Jakub Giergun, instruktor ZHR, odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi i Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej,

Zastępcą Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej jest Grażyna Gremian, pracownik Wojskowej Agencji Mieszkalnictwa, Harcmistrz, odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi i Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

Główną Księgową jest były instruktor ZHP Józefa Gołąbek-Cichoń, odznaczona Medalem Pro Memoria.

Kwatermistrzem jest Krystyna Wierciak, odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Medalem Pro Memoria, Odznaką 21PUN i Medalem Honoris Gratia.

Szefem Sekcji Dokumentacji Filmowej i Fotograficznej jest Jacek Stankiewicz.

Historia 21 PUN i WBK jest pasją dr weterynarii Wojciecha Lietza z Gliwic odznaczonego Srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, oraz Odznaką 21PUN.

Wszyscy w Klubie pracują czysto społecznie, bez apanaży, etatów, delegacji i umów.
Powyższe zestawienie Kadry Kierowniczej i Instruktorskiej Klubu jasno mówi nie tylko o dokonaniach przez 13 lat istnienia Klubu, ale również o możliwościach obecnych i w przyszłości. Klub cały czas prowadzi szkolenia swoich członków w różnych dziedzinach, zarówno w Klubie jak również wysyłając członków Klubu na różne Kursy. Dlatego ludzie w Klubie mają całe mnóstwo różnych dodatkowych uprawnień przydatnych w działalności Klubu i w organizowanych przez Klub akcjach i imprezach.

Lista Patronów

Organizowanymi przez nas imprezom Patronowali w latach poprzednich:
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Lech Kaczyński
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźctwie - Ryszard Kaczorowski
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski
Ministrowie Obrony Narodowej,
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Kierownicy Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
Wojewodowie, Marszałkowie Województw Małopolskiego i Śląskiego,
Dowódca II Korpusu Zmechanizowanego Wojska Polskiego,
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie i w Katowicach
Prezydenci Miast,
Klasztory Bernardynów i Paulinów,
Telewizja, Radio i Prasa.

Przewidywania liczba uczestników i zaproszonych gości Biorąc pod uwagę 12 lat doświadczeń w organizowaniu tej, cyklicznej imprezy przewidujemy obecność;
4-5 Patronów
15 Gości Honorowych
10-20 Kombatantów
150 – 250 Koni
150-180 Organizatorów
600 – 1000 Uczestników
3000 – 5000 Widzów

Inni Partnerzy i współorganizatorzy przedsięwzięcia:
Towarzystwo Pamięci generała broni Józefa Hallera i Hallerczyków w Jurczycach
Koło Byłych Żołnierzy, ich Rodzin i Przyjaciół 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej
13 Szczep ZHP „Swarożyc” Kraków-Podgórze
21 Konna Drużyna Starszo Harcerska ZHP imienia 21PUN w Andrychowie
Ośrodek Turystyki Konnej Burzany w Zarzycach Małych
Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie
Urząd Miasta w Myślenicach
Ośrodek Jeździecki w Jaworniku

Formy i metody działania:
Zorganizowane formy podporządkowania przy tak dużej ilości koni są podstawą bezpieczeństwa. Komendy wojskowe, dyscyplina, zorganizowanie szwadronami, plutonami i sekcjami w czasie przemarszów. Porządek i zorganizowany wypoczynek i zorganizowane wyżywienie to w ekstremalnych warunkach kilkuset koni również podstawa bezpieczeństwa. Dla ludzi z różnych miejscowości i różnych profesji, oraz w różnym wieku organizacyjne podporządkowanie się będzie również przydatne w każdej sytuacji zagrożenia kryzysowego pod warunkiem oczywiście pojawienia się na miejscu dobrego organizatora. Przećwiczone w praktyce formy wojskowego podporządkowania będą procentować w społeczeństwie, a dla ludzi młodych zaznajomienie się z formami na jakie napotkają w czasie służby wojskowej. Nasze trzynastoletnie działania już zaowocowały kilkoma ukończonymi studiami wojskowymi i podjętą pracą w Wojsku Polskim i w jednostkach ochotniczej straży pożarnej i w Wyższej Szkole Aspirantów Pożarnictwa w Krakowie. Aby zawodnicy mogli startować w Konnym Biegu na orientację w terenie, najpierw przeprowadzamy szkolenia w zakresie czytania mapy, terenoznawstwa i orientacji w terenie.
Te umiejętności jak najbardziej wojskowe, będą całe życie wykorzystywane w większym lub mniejszym stopniu przez każdego zawodnika, a jak najbardziej będą przydatne w sytuacjach kryzysowych. Osobnym i całorocznym szkoleniem z terenoznawstwa, czytania mapy i orientacji w terenie byli i są objęci instruktorzy rozprowadzający sędziów na Punkty kontroli przejścia w czasie biegu z uwagi na to, że mapy w zalakowanych kopertach są dostarczane na godzinę przed rozpoczęciem biegu i dopiero wtedy rozprowadzający dowiadują się, gdzie są punkty w terenie, to mają niewiele czasu by sędziowie znaleźli się przed zawodnikami na koniach, na punktach kontroli przejścia w terenie.
Ich wyszkolenie musi być na poziomie najlepszych terenoznawców i takie jest. Tak wyszkoleni ludzie zawsze mogą być przydatni do działań wojskowych. Do pomocy, do wszelkich działań chętnie, od lat włączają się miejscowi mieszkańcy i można powiedzieć, że społeczeństwa lokalne są dobrze zorganizowane w działaniu i może to być niezmiernie przydatne w pierwszych minutach zagrożeń wojennych, terrorystycznych, czy wreszcie klęsk żywiołowych. Bowiem możliwości przeżycia na wioskach to właściwe zachowania zorganizowane w pierwszych chwilach zagrożeń.
Wreszcie przed każdą Pielgrzymką i przed każdym biegiem na orientację od 13 lat opracowujemy i ćwiczymy drogi dojazdu dla pogotowia ratunkowego, pogotowia weterynaryjnego i pogotowia kowalskiego, do każdego punktu w terenie zawodów konnych i pielgrzymki. Te drogi dojazdu pozostają i są znane społeczeństwom miejscowym i mogą być przydatne w przypadku stanów zagrożeń kryzysowych jako drogi dojazdowe, trasy ewakuacyjne i tereny schronienia w terenie. Każdy z organizatorów potrafi szkicować i wyznaczać pozycje w terenie.
Przed każdą imprezą ćwiczone są też ekipy ratowników medycznych, sanitariuszy i te umiejętności też będą całe życie, dla każdego przydatne, by mógł aktywnie reagować na powstałe zagrożenia życia i zdrowia.
Przy tak dużej ilości koni tylko doskonała organizacja i dyscyplina może zapewnić bezpieczeństwo i tak się dziej od 13 lat. Dyscyplina i organizacja musi się opierać na elementach musztry i znajomości podporządkowania i dlatego też są zajęcia z wyszkolenia z musztry pieszej i konnej pojedynczego żołnierza i oddziału.
Trzydniowa impreza w terenie musi posiadać doskonałą łączność radiową, telefoniczną, ale również powiadamiania głosem, sygnałami światłem i dymem. Niewielka, kilkuosobowa grupa osób wyszkoliła się w sygnalizacji alfabetem Morse, a za pomocą chorągiewek sygnalizacyjnych i sygnałów latarką i lusterkiem do słońca. Oczywiście obecne systemy w Wojsku pozwoliły zapomnieć o tych systemach z przed lat, ale w warunkach zagrożenia systemy wysublimowanej techniki mogą zawieść i umiejętności prymitywnych systemów łączności i orientacji w terenie będą przydatne, jeżeli ktoś będzie się potrafił jeszcze posługiwać busolą i alfabetem Morse,a.
Podczas trzydniowej imprezy przekraczamy również w sposób zorganizowany drogi publiczne, w tym również drogi krajowe o dużym natężeniu ruchu. Wyszkoliliśmy i cały czas szkolimy własne Zespoły zabezpieczenia ruchu i przemarszów. Jest to też dziedzina jak najbardziej przydatna dla wojska i dla zorganizowania lokalnego społeczeństwa w przypadku zagrożeń kryzysowych

Z wyrazami Szacunku

Organizator Odpowiedzialny Zbigniew Strzeżywój Burzyński Tel. 510 14 14 21