Medal honoruje osoby, które walczyły o postawienie pomnika Króla Jana III Sobieskiego w Wiedniu na Kahlenbergu lub w inny sposób krzewiły tradycje Husarii Polskiej, Victorii Wiedeńskiej lub kultywowały pamięć o królu Janie III Sobieskim.

Medal o średnicy 4 cm, dwustronny, przestrzenny, numerowany na taśmie z legitymacją drukowaną indywidualnie ze zdjęciem. Seria limitowana 314 sztuk.