Medal został wyemitowany z okazji 100-lecia 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich.
Medal owalny o wymiarach 3 x 4 cm, dwustronny, przestrzenny, numerowany w ilości limitowanej. Po emisji matryce zostały zniszczone. Medal na wstążce w barwach 21puN. Do medalu dołączana jest legitymacja ze zdjęciem indywidualnie drukowana dla każdego nominowanego.