Akcja Mikołaj na Koniu 2017 - Mikołaj na Koniu odwiedza od 3 do 18 grudnia domy pomocy społecznej, przedszkola, szkoły, wielodzietne rodziny w ich domach. Dnia 10 grudnia 2017r., w niedzielę Mikołaj obdarował prezentami w stajni "Burzany" w Zarzycach Małych Dzieci i Dzieci Specjalnej Troski.